MP3 olarak download https://clyp.it/0outsx0u.mp3?download=1 MP3 online dinleme https://clyp.it/0outsx0u.mp3?download=1 Terzibaba Necdet Ardic ks İnsanı Kamil Abdulkerim Ceyli Abdulkadir Akçiçek İnsanı Kamil Abdulkerim Cili Abdulkadir Akçiçek şeriat tarikat hakikat marifet 5 - ZÂHİR.. Sübhan olan Yüce Allah, kullarından bazılarına da; bu ZÂHİR ismi ile tecelli eder.. Bu ZÂHİR isim cihetinden tecelli alan kula: Bu keşif âleminin içinde; nur-u ilâhî’nin sırrı açılır..Bu açılışta, kendisine bir marifet yolu gözükür.. İşbu marifet yoluna girdiği anda, anlar ki: O ZÂHİR olan Allah’tır.. Yine bu tecelli anında, yüce Allah ikinci bir tecelliyi yapar.. İş bu tecelli anında dahi anlar ki, ZÂHİR OLAN kendisidir.. Böyle olunca, kul kaybolur.. Yüce Hakkın batın âlemlerinde; fena yolu ile gizlenir.. Yüce Hakk’ın varlık zuhurunda yaratılma durumu gider; kalmaz..