Word ile belgemizde bulunan resim, şekil, tablo, denklem vb. nesnelere ait resim yazılarını kullanıcının istediği formatta düzenlemek.

Microsoft Word

Şekiller

Tablosu