Sabayang Pagbigkas - Smartchild Buwan ng Wika 2016

Wikang Filipino sa Pambansang Kalayaan at Pagkakaisa

Buwan ng wika

Sbayang pangbigkas

Tolitz Curiano