Khách mời: Anh Nguyễn Thanh An, Giám đốc Công ty Truyền thông, Đào tạo và Lữ hành Bạch Kim. Tác giả các cuốn sách bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam được anh viết như: - 1001 ý tưởng bảo hiểm nhân thọ; - Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ – 10 lý lo để lựa chọn; - Bảo hiểm nhân thọ – bức thư tình yêu; - Nếu cuộc sống không có bảo hiểm; - Bảo hiểm nhân thọ – tại sao và như thế nào? vv.vv....

tin tức mới nhất

VITV Channel

thoi su

tài chính doanh nghiệp

kinh tế việt nam

doanh nghiệp tư nhân

kinh tế việt nam 2016

VITV Chuyên Đề

yt:quality=high

Kinh tế

kinh te

VITV

tin tuc

dau tu

tài chính thời tpp

doanh nghiệp và hội nhập

đầu tư

tài chính thông minh

tài chính kinh doanh

Kênh VITV

Diễn đàn CEO

tin tức thời sự

tai chinh

đầu tư tài chính

đầu tư thông minh

đầu tư chứng khoán

tin tức

doanh nghiệp và hội nghiệp