Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã từng nói "... Với Mao Trạch Đông, Trung Quốc đứng dậy, với Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc tìm thấy sự giàu có, với Tập Cận Bình, họ tìm được sự mạnh mẽ". Sự thực là Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã vươn mình mạnh mẽ chưa từng thấy. ▶ SADDAM HUSSEIN TỪ NGƯỜI HÙNG CỦA IRAQ ĐẾN CÁI GAI TRONG MẮT PHƯƠNG TÂY https://youtu.be/0BjE87V2p7Y ▶ NHỮNG SỰ THẬT VỀ GADDAFI - NHÀ ĐỘC TÀI HAY ANH HÙNG DÂN TỘC CỦA LIBYA ? https://youtu.be/0BjE87V2p7Y ▶ VÌ SAO ABRAHAM LINCOLN LÀ TỔNG THỐNG VĨ ĐẠI NHẤT NƯỚC MỸ ? https://youtu.be/0BjE87V2p7Y ▶ VÌ SAO TÔN TẪN ĐƯỢC XEM LÀ QUÂN SỰ VĨ ĐẠI NHẤT THỜI CHIẾN QUỐC ? https://youtu.be/0BjE87V2p7Y ▶ VUA HỦI BALDWIN IV NỖI KHIẾP SỢ CỦA CHIẾN THẦN SALADIN VÀ CẢ THẾ GIỚI HỒI GIÁO https://youtu.be/0BjE87V2p7Y ▶ SỰ TRỖI DẬY CỦA IVAN ĐẠI ĐẾ VÀ KHAI SINH RA ĐẾ CHẾ NGA VĨ ĐẠI https://youtu.be/0BjE87V2p7Y ▶ MAO TRẠCH ĐÔNG - NGÀN NĂM CÔNG TỘI https://youtu.be/0BjE87V2p7Y ▶ SALADIN - CHIẾN THẦN VĨ ĐẠI NHẤT CỦA THẾ GIỚI HỒI GIÁO https://youtu.be/0BjE87V2p7Y Fanpage chính thức: https://youtu.be/0BjE87V2p7Y Một số tư liệu được sử dụng trong video thuộc về các chủ sở hữu đáng kính. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng liên hệ: [email protected] Some of the materials used in the video belongs to the rightful owners. All Copyrights related issues should be sent to [email protected] Thank you. #battlecry #lichsu #lichsuthegioi #lichsuchientranh

battlecry

chiến tranh

lịch sử

lịch sử thế giới

khám phá thế giới

lịch sử chiến tranh

địa chính trị

battlecry lịch sử

battlecry lịch sử thế giới

Tập Cận Bình

chủ tịch Tập Cận Bình

Tập Cận Bình tiểu sử

Tập Cận Bình thời trẻ

tiểu sử tập cận bình

cuộc đời tập cận bình

ông tập cận bình

tập cận bình trung quốc

tập cận bình mới nhất

tập cận bình bị ám sát

tap can binh

tập cận bình

ông tập cận bình trung quốc

sự nghiệp tập cận bình

tập cận bình duyệt binh