Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=YRFSTg9IXNc Song: Từng Yêu Sing: Phan Duy Anh Cover: Thúy Quỳnh Music Composer: Nguyễn Đình Dũng Music Producer: Minh Thụy Recording: CK Studio ---------------------------------------------------------------/-------------------- © Bản quyền ACV Music

Nguyễn

Thúy

Quỳnh

Cover

Từng

Yêu

Phan

Duy

Anh

Ngọc

CK