Prof.Dr. Medaim Yanık - Disossiyatif Bozukluk Bir Halk Sağlığı Sorunu. 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye Psikoterapi Zirvesi’nde psikoterapinin öncü isimleri bir araya geldi. 22 Psikoterapi ekolünün konuşulduğu zirvede, ''Dissosiyatif Bozukluk Terapisi'' yaklaşımından Prof.Dr. Medaim Yanık, ''Disosiyatif Kimlik Bozukluğu'nun Tanı ve Tedavisi' 'başlıklı konuşmasıyla yerini aldı. http://turkiyepsikoterapizirvesi.com/ http://turkiyepsikoterapizirvesi.com/ http://turkiyepsikoterapizirvesi.com/ http://turkiyepsikoterapizirvesi.com/ http://turkiyepsikoterapizirvesi.com/

Medaim Yanık

Medaim Yanık Yazılar

Medaim Yanık klinik

Halk sağlığı

Disossiyatif Bozukluk

Disossiyatif

Disossiasyon nedir

Disossiyatif Bozukluk nedir

Psikoterapi

Türkiye Psikoterapi Zirvesi

Psikoloji

Yıldız Teknik Üniversitesi

Pdr

Davutpaşa Kongre Merkezi

Psikopatoloji

Psikanaliz

Psikoterapist

Psikoloji zirvesi

Psikoterapi Ekolleri

Psikoterapi tüm ekoller

psikoloji etkinlik