sordum sarı çiçeğe opera

sordum

sarı

çiçeğe

opera

ersabr

ilahi

yunus

emre

annem

babam

topraktır