© Hayrat Vakfı - http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayratvakfi.org Hayrat Vakfı İstanbul Fatih Temsilcisi - Ahmet Hüsrev Erdaş: Birinci İşaret: Ferd ism-i a‘zamı, a‘zamî bir tecellî ile kâinâtın hey’et-i mecmûasına ve herbir nev‘ine ve herbir ferdine birer sikke-i tevhîd, birer hâtem-i vahdâniyet koyduğunu, Yirmiikinci Söz’le Otuzüçüncü Mektub tafsîlen göstermişlerdir. Burada yalnız üç sikkeye işaret edeceğiz.

hayrat

hayratvakfı

hayrat vakfı

risale

risale-i nur

bediüzzaman

hüsrev efendi

vakıf