Sweet Banana A, B, C, D, E Headquarters I will buy you a sweet banana A, B, C, D, E Headquarters I will buy you a sweet banana Banana, Banana, Banana, I will buy you a sweet banana Shield spear and knobkerrie, soldiers in war and peace In war she fights with bravery, I will buy you a sweet banana One Two and the Depot RAR-O, I will buy you a sweet banana One Two and the Depot RAR-O, I will buy you a sweet banana Banana, Banana, Banana, I will buy you a sweet banana Shield spear and knobkerrie, soldiers in war and peace In war she fights with bravery, I will buy you a sweet banana Rhodesia, Burma, Egypt ne Malaya takarwa tika kunda Rhodesia, Burma, Egypt ne Malaya takarwa tika kunda Muhondo, Muhondo, Muhondo Inorwa no kushinga Nhowo pfumo netsvimbo ndiyo RAR-O Muhondo ne runyararo ndichakutengera sweet banana A, B, C, D Support Headquarters ndidzo ndichapedza hondo dzoze A, B, C, D Support Headquarters ndidzo ndichapedza hondo dzoze Banana, Banana, Banana ndichakutengera sweet banana Nhowo pfomo netsvimbo ndiyo RAR-O Muhondo ne runyararo ndichakutengera sweet banana Translation: Nhowo, pfumo, ne tsvimbo  Shield, spear and knobkerrie Ndiyo RAR, muhondo ne runyararo That's RAR, in war and peace Ndichakutengera sweet banana I will buy you a sweet banana Burma, Egypt ne Malaya Burma, Egypt and Malaya Takarwa tikakunda We fought and we conquered Federation ne Rhodesia The Federation and Rhodesia Takarwa tikakunda We fought and we conquered Muhondo, muhondo, muhondo In war, in war, in war Muhondo RAR, inorwa nokushinga In war, she fights with bravery