Học những từ thông dụng cho trẻ em Peppa Pig có một ngôi nhà mới! Trong video học tập mầm non này cho trẻ em, Peppa Pig có một ngôi nhà đồ chơi mới! Chúng tôi sẽ dạy trẻ những từ thông dụng để trợ giúp các kỹ năng đọc cơ bản cho trẻ mẫu giáo, trong khi Peppa Pig, George Pig, Daddy và Mummy Pig chuyển đến ngôi nhà đồ chơi mới của chúng với TV màn hình lớn LOL Pet và Daddy Pig mới của chúng! Ngôi nhà mới của Peppa thậm chí còn có kính viễn vọng để cô có thể nhìn vào các hành tinh, ngôi sao và thậm chí cả mặt trăng! https://www.youtube.com/channel/UCEgCY_0r6SOfHG09nGHAmGQ

learning video

videos for kids

for kids

peppa

peppa pig

peppa pig toys

toys

peppa pig video

toy learning

common words

words

learn words

learn colors

learn to read

for toddlers

toddler learning video

best

genevieve's playhouse

pig

george pig

new house

house

toy house

doll house

dollhouse

vietnamese