Oh ho ho ho lala lala Royal desi 2

Oh oh oh

La-la lala

Royal desi 2

Salaam khan