Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu ( Rap Version ) – TamKe x Spy Song: Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Composer: Trần Tiến Singer: TamKe Rapper: Spy Music Producer: TamKe Guitar: Thành Nghiệp Mix & Master: TamKe Director & Script Writer: Tăng Minh Hữu Cast: Mai Hân – Phúc Hậu – 8 Điền – Huỳnh Kiên Makeup: Trần Lâm Camera: Tăng Minh Hữu Editor: Tăng Minh Hữu Photography: Quí Lâm Graphic Designer: Ngô Phát Thành Support: 1987 Studio Production: Inspiration Media Special #NgauHungLyQuaCauRap #TamKe #Spy

ngẫu hứng lý qua cầu rap

ngau hung ly qua cau tamke

ngau hung ly qua cau tamke spy

bolero rap

bolero trap

rap miền tây

dìa miền tây

dia mien tay tamke

dìa miền tây 2

ngẫu hứng lý qua cầu

rap ngẫu hứng

tamke ngẫu hứng lý qua cầu

remix ngẫu hứng lý qua cầu

ngẫu hứng lý qua cầu remix

tamke mix ngẫu hứng lý qua cầu