Bağlantı Şema ve Kodlar: https://bit.ly/2Duwk7Y IR Alıcı Verici Kızılötesi Kumanda Seti : https://bit.ly/2Duwk7Y

mblock

mblock ile arduino

arduino

yürüyen ışık

karaşimşek

circuit

code

kodlama

mavi mercan

endüstri4.0

ahmet alkaya

fenkolikler

scratch

scrath ile arduino

mblock for arduino

led yakma

el cezeri

robotik

robotik stem

steam

maker

stemist

ırremote

kumanda ile led yakma

ır arduino

ır remote arduino

ır remote arduino mblock