Bizimkisi bir aşk hikayesi Yunus Emre'den miras kalan. Sevdamız halktır, aşkımız haktır bizim . "Kişi neyi sever ise dilinde o olur" der Yunus. Bizim dilimizden milletimize olan sevdamız düşmez. Biz bu millete aşığız, bu millete sevdalı. #karamanaşkıyla #bizimkisibiraşkhikayesi