Địa Chính Công Trình | https://diachinhcongtrinh.com/ Hướng dẫn load Famis, TMV.Map - đưa Famis, TMV.Map lên thanh công cụ trong MicroSation : https://diachinhcongtrinh.com/ -------------------------------------- Địa Chính Công Trình - Chia sẻ và học hỏi kiến thức, phần mềm, thủ thuật, đam mê. MicroSation SE, MicroSation V8i, AutoCAD, Windows 👉Web: https://diachinhcongtrinh.com/ 👉 Fanpage: https://diachinhcongtrinh.com/