Phil Dong phản biện Kênh cần chi phí để duy trì hoạt động tốt. CĐM đóng góp qua Paypal. Thanks PayPal.Me/phildongyoutube ------------------------------------- Phil Dong viết sách: eBooks của Tác giả Phil Dong trên kệ sách của Google Books: Hành Trình Từ Xóm Đĩ Đến Canada ( Trọn bộ) : https://bit.ly/2OhGCOv Ngoài ra: 2. eBook kinh doanh, kiếm tiền: Kiếm Tiền Tại Gia Cùng Với Phil Dong: https://bit.ly/2OhGCOv 3.eBook về cuộc sống và định cư Canada. - 60 Câu Hỏi Về Cuộc Sống và Định Cư Canada: https://bit.ly/2OhGCOv ----------------------------------------- #nguyenvandai #phildong #phildongphantich #phildongmoinhat #phildongmoinhat #phildongphanbien #youtubehaingoai

phil dong bình luận

tin tổng hợp

phil dong mới nhất

bình luận bình loan

nguyễn văn đài là ai

luật sư nguyễn văn đài

nguyễn văn đài là cộng sản