Türk Ceza Hukuku Derneği’nin düzenlediği 2017 – 2018 dönemi Pazartesi Forumları’nın birincisi 06 Kasım 2017 Pazartesi günü “İnsanlığa Karşı Suçlar” konusunda yapıldı. Yöneticiliğini Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hasan Fehmi DEMİR'in yaptığı Foruma, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hüseyin GÜNAL konuşmacı olarak katıldı. Yargıçlara, savcılara, hukuk fakülteleri öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerine, avukatlara ve hukuk fakültesi öğrencilerine açık olan Pazartesi Forumları; her ayın ilk Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Cad. No:31 Karaköy/Beyoğlu İstanbul adresinde gerçekleştirilmektedir.

tchd

türk ceza hukuku derneği

ceza hukuku

ceza usul hukuku

pazartesi forumları

Ceza Muhakemesi

uzlaşma

Hasan Fehmi DEMİR

Hüseyin GÜNAL

insanlığa karşı suçlar

soykırım