21st Century Production Produced BY Pooja Singh Cast : Praavin Kumar, Diya Singh, Monica Mundu, Dinesh Deva, Shobha Singh, Dinesh Shahdeo, Sharvan Thakur, Birju Pradhan Shivam Sharma DOP: Siddhant Mitragotri 2nd Unit Dop : Surendr Kujur