+mua linh kiện chế tại đây: https://shp.ee/3eue6qs +fanpage của kênh: https://shp.ee/3eue6qs +kênh tư mua đồ chế: https://shp.ee/3eue6qs

shopkenhkhampha

chế tạo

đầu kẹp cưa bàn

kenh kham pha

đầu giữ lưỡi cưa

đầu kẹp mũi khoan

tự tạo

tự chế

kênh khám phá

hướng dẫn

kenhkhampha

chế

đầu kẹp lưỡi cưa

cơ khí