Trong bài này, Tiên sẽ chia sẻ về giao dịch phá vỡ và phá vỡ giả trong forex.  Các khóa học của Tiên cách đây 4 năm: 1. Công ty giáo dục trực tuyến hàng đầu Đông Nam A TOPICA Khóa 1: https://sum.vn/1CxyK Khóa 2: https://sum.vn/1CxyK Khoá 3: Quản lý vốn https://sum.vn/1CxyK 2. Công ty giáo dục trực tuyến UNICA: Khóa 1: https://sum.vn/1CxyKa/Y6HftZrq Khóa 2: https://sum.vn/1CxyK Khóa 3: https://sum.vn/1CxyK  Đăng ký mở tài khoản tại: 1. Exness: https://sum.vn/1CxyK 2. Nordfx: https://sum.vn/1CxyK 3. Glovicefx:  Đăng ký theo dõi kênh để nhận những bài giảng mới nhất và nhận được tài liệu forex miễn phí: https://sum.vn/1CxyK  Liên hệ hợp tác: - Mail: [email protected] - Tel: 0389.623.234 - 0913.910.498 #breakout, #phavogia, #giaodichvoibreakout, #forex, #trader, #tradingforex, #kienthucvebreakout, #kienthucforex, #cotientrader