Các video PTKT theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao: 1. 08 Tiêu chí xác định Hỗ trợ / Kháng cự - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 2. Đọc / Hiểu Tất Cả Nến Nhật trong 05 phút - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 3. 05 CÁCH VÀO LỆNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH NẾN (1) - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 4. 05 CÁCH VÀO LỆNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH NẾN (2) - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 5. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION CHUYÊN SÂU - PHẦN 1 - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 6. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION CHUYÊN SÂU - PHẦN 2 - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 7. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION + VSA - PHẦN 1 - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 8. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION + VSA - PHẦN 2 - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 9. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION + VSA - PHẦN 3 - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo 10. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION + VSA + RSI NÂNG CAO - https://youtu.be/4lmRBE-bfPo LINK Chỉ báo Phân kỳ RSI: www.tradingview.com/v/fH6e5TuN/ Website: TPTrading.vn Channel: t.me/tptrading1368 Youtube: youtube.com/TPTrading Fanpage: Facebook.com/tptrading1368 #vsa #priceaction #ptkt #sdz #cmt #charteredmarkettechnician #phantichkythuat #vsa #dautu #trade #trading #tptrading #fx

#ptkt

#phantichkythuat

#vsa

#priceaction

#dautu

#trade

#trading

#tptrading

#fx

tradeforex

fxtrading

dautuchungkhoan

rsi

tradecoin

nhandinhthitruong

nhandinhthitruonghomnay

thitruonghomnay