Nay dính cá Vồ Đém Mà người ta dính buồn ghê....! Nhớ.... Đăng Ký Ủng Hộ Mình Mình Cảm Ơn Tất Cả...!