Code tham khảo nha các bạn. https://github.com/DucCanh1599/bai-tap-cpp-co-ban-lan-II/blob/master/Bai_10.cpp Nếu bạn nào có lời giải tối ưu hơn có thì comment cho mọi người học tập nhé.