यस भिडियोमा कसरी घरमै बसेर IPO र FPO अनलाईनबाट राख्ने भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। CDS & Clearing को Mero Share बाट Online ASBA सेवा मार्फत IPO राख्न सकिन्छ । कृपया यस च्यानललाई SUBSCRIBE गर्नुहोला । You May Also Watch this Useful Share Market Videos : 1) सेयर भनेको के हो ? यसमा कसरी लगानी गर्ने ? सेयर कारोबार बारे जानकारी लिनुहोस !! https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw 2) नेपालका Top Blue Chip कम्पनीहरु कुन कुन हुन त ? Blue Chip Stock बारे रोचक जानकारी https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw 3) डिम्याट (DMAT)भनेको के हो ? डिम्याट खाता कसरी खोल्ने ? डिम्याट खाता किन आवश्यक छ ? https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw 4) के हो मार्जिन ट्रेडिङ ? कसरी गर्ने मार्जिन ट्रेडिङबाट सेयर कारोबार ? https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw 5)सेयर लिलामी के हो ? कसरी खरिद गर्ने लिलामीको सेयर ? https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw 6) के हो अनलाईन ट्रडिङ ? कसरी गर्ने अनलाफबाट सेयर कारोवार ? https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw 7) लगानीयोग्य सेयर छनोट गर्ने ५ महत्वपूर्ण विधि । सेयर बजारमा MIDAS भनेको के हो ? https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw 8) Multibagger stock भनेको के हो ? Multibagger Stock छुट्ट्याउने ८ महत्वपूर्ण आधारहरु https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw Join E-Gyankunja Community Twitter Link https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw Facebook Page Link https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw Facebook Group link https://www.youtube.com/watch?v=agkZenyS7lw

asba

online asba service

nepali share market

ipo

fpo

initial public offerings

how to apply asba online

how to apply online ipo

kyc form

kyc number

share sansar

share karobar

share karobar daily

nepal stock

nepse

nepalstock.com

SEBON

recent share knowledge

asba service

how to fill kyc form

cds & clearing

mero share

mero share dmat login

mero share asba

mero share online asba

mero lagani

online trading