Askerlik yeri öğrenme

askerlik

9/1 tertipler

tertip

erbaş

er

erbaşer

askerlik yerini sorgulamak

9/2

9/2 tertip

asker

99/2 tertip askerler