Güfte & Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey Makam: Acem Kürdî Şef: Kemal KÜLAH

fikrimin ince gülü

pendikliler

tsm

koro