LANGAN ATAY is an album made of Suluk/Tausug language. It represents Sabah ethnic and Philippines South tribes. This album contains 9 songs involving both Philippines and Malaysian singers. They are Nikki Bacolod, Diya and Eima (Philippines), Min Yasmin and Julfekar (Malaysia). The album will be distributed this year, 2016 in Malaysia and Philippines. The album is produced by Julfekar (Julfekar Music Malaysia). The songs are composed by Julfekar and lyrics by Nelson Dino and Julfekar. The songs contained in this album are:- 1. Tibuuka Na- Nikki.B feat. Min Yasmin 2. Ampuna Na - Julfekar. 3. Isuk Atay - Nikki Bacolod. 4. Nur Sahayaku - Eima feat. Min Yasmin 5. Masi Malasa - Diya. 6. Janji - Diya feat. Julfekar. 7. Waktu Limabay - Eima. 8. Lunaas Kabuhi - Min Yasmin 9. Sukud Manusia - Julfekar. Management:- Label : Julfekar Music. Email : julfekar@yahoo.com. Contact : +60163443449 LANGAN ATAY ay isang album na gawa sa wikang Suluk/Tausug. Ito ay kumakatawan sa Sabah etniko at tribong timog ng Pilipinas. Ang album na ito ay naglalaman ng 9 mga kanta kinasasangkutan ng mga mangaawit ng Pilipinas at Malaysia. Sila ay sina Nikki Bacolod, Diya at Eima (Pilipinas), Min Yasmin at Julfekar (Malaysia). Ang album ay ipinamamahagi sa taong ito, 2016 sa Malaysia at Pilipinas. Ang album ay pinalabas ni Julfekar (Julfekar Musika Malaysia). Ang mga kanta binuo ni Julfekar at liriko ni Nelson Dino at Julfekar.

Julfekar Music

Polyeast

MillenniumArt

Langan Atay Album

2 Voices Album

Sa Iyo

Nikki Bacolod

Min Yasmin

Diya

Eima

Philippines

Filipino

Malaysia

Sabah

Zamboanga

Jolo

Basilan

Tawi-Tawi

OPM

ABS-CBN

GMA

Viva Records

Manila

Kuala Lumpur

Tibuuka Na

Isuk Atay

Masi Malasa

Lunas Kabuhi

Langan Atay