Hôm nay đạt đi test thực tế mồi câu và chia sẻ cách cân phao câu đài đơn giản nhất #sanbattrainghiem

Câu cá

cau ca

Câu cá ổ

Câu đài

Câu cá rô phi

hướng dẫn cân phao đài

hướng dẫn cân phao câu đài

hướng dẫn câu đài