9. Sınıf TARİH 2.Dönem 2.Yazılı (Yeni 2019) 1.Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından 3 tanesini yazınız. 2.Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletlerinin isimlerini yazınız. 3. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. a)Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu ile Bizans arasındaki ilk savaştır? A)Pasinler B)Malazgirt C)Dandanakan D)Katvan E)Talas b) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini kabul etmelerini kolaylaştıran nedenler arasında yer almaz? A) Gök Tanrı ile İslamiyet arasındaki benzerlik B) Türk toplum anlayışı ile İslamiyetin getirdiği kurallar C) Gelişmiş İslam kültür ve medeniyetinin Türkleri etkilemesi D) Abbasilerin Türklere karşı baskı uygulaması E) İslam ahlak anlayışı ile töre arasındaki benzerlik 5. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.(20p) ( )Kadı’l Kudad , örfi hukuktan sorumlu kişidir. ( )AlpArslan’ın kurdurduğu Nizamiye medresesi dünyanın ilk üniversitesi konumundadır. ( )Selçuklu’da yazı işleri ile ilgilenen divan , Divan-ı Arz’dır. ( )İlk siyasetname özelliği taşıyan Kutadgu Bilig , Yusuf Has Hacib’e aittir. ( )Mülk toprakların geliri Sultan ve ailesine aittir. ( )Halife , AlpArslan’a Ani kalesini fethettiği için Ebu’l Feth unvanını vermiştir. ( )Celali takvimi, Büyük Selçuklu Sultanı Sencer adına hazırlanmıştır. ( )Batınilerin lideri Hasan Sabbah’tır. ( )Karahanlılar’ın resmi dili Farsça’dır. ( )İlk Türk denizcisi Çaka Bey’dir.

9.sınıf tarih 2.dönem 2.yazılı

tarih 2.dönem 2 yazılı 9 sınıf

tarih 9.sınıf 2.dönem 2.yazılı

tarih 9.sınıf 2.dönem

9 tarih konu anlatımı

2.dönem 9.sınıf yazılı soruları

9 sınıf tarih yazılı soruları ve cevapları

9 tarih

malazgit meydan muharebesi

mısırda kurulan türk devletleri

yazılılar

9 tarih 2019 yazılıları

9.sınıf tarih 2.dönem 2.yazılı konuları

2019

2020