Các góc quay mở màn và kết thúc trong clip được quay bởi DJI OM4 SE. Những động tác máy đơn giản và cơ bản thôi nhưng sử dụng đúng thì sẽ rất điện ảnh luôn. AE nhớ nhập mã giảm giá "om4selpnd" khi mua: https://s.vjshop.vn/om4se-lpnd TRẦN MẠNH CƯỜNG ► Facebook: fb.com/cuongvlog ► Email: [email protected] --------------------------------------- KHO NHẠC ► https://s.vjshop.vn/om4se-lpnd LỚP HỌC VIDEO CỦA CƯỜNG ► bit.ly/lophocvideo NHÓM LÀM PHIM NGHIỆP DƯ ► bit.ly/groupLPND CHỢ THANH LÝ ĐỒ CŨ LPND ► bit.ly/thanhlycamera --------------------------------------- DANH SÁCH VIDEO ► Quay phim cơ bản https://s.vjshop.vn/om4se-lpnd ► Tip & Trick quay phim : https://s.vjshop.vn/om4se-lpnd ► Nhạc làm phim https://s.vjshop.vn/om4se-lpnd ► Làm phim như XXX https://s.vjshop.vn/om4se-lpnd ► Hướng dẫn dựng phim https://s.vjshop.vn/om4se-lpnd ► Review máy ảnh quay phim https://s.vjshop.vn/om4se-lpnd

Cường LPND

Làm Phim Nghiệp Dư

7 GÓC QUAY MỞ ĐẦU với GIMBAL

quay phim cơ bản

quay phim bằng điện thoại