Tác dụng : Trong công nghiệp áp dụng để cấp vật liệu với 1 khối lượng trên đơn vị thời gian, áp dụng trong các dây chuyền trộn vật liệu, cần tỷ lệ các vật liệu chính xác. Nguyên lý hoạt động : Dựa vào lưu lượng vật liệu đã cài đặt trước + khối lượng băng tải ( do cân điện tử trả về ) từ đó tính toán vận tốc băng tải để đạt được lưu lượng như ý muốn Sử dụng thuật toán PID tính toán vận tốc - đạt được vận tốc băng tải mong muốn Liên hệ team để được hỗ trợ đồ án : https://www.facebook.com/doangiaresv