સાળંગપુર વાળા I Salangpur Vala Bhakti song I Nilkanth Bhagat I Harikrushna patel l Salangpur Dham Click here to Subscribe to Swaminarayan Channel Channel:https://www.youtube.com/user/hariprakashswami #hariprakashswami #swaminarayan #hanuman Like us on Facebook:https://www.youtube.com/user/hariprakashswami Follow us on Twitter : https://www.youtube.com/user/hariprakashswami https://www.youtube.com/user/hariprakashswamild/ Follow us on instagram : https://www.youtube.com/user/hariprakashswami Follow us on Google+ : https://www.youtube.com/user/hariprakashswami https://www.youtube.com/user/hariprakashswami Also get Hariprakash swami App app on your mobile Google Play -https://www.youtube.com/user/hariprakashswami ITunes - https://www.youtube.com/user/hariprakashswami Singer :- Parshad / Shri Nilakanth Bhagat & Harikrishna patel Lyricist :- Harikrishna patel Inspire By :- p.p. Swami Shri Hariprakashdasji Swami Shree Kashtabhanjandev mandir, Salangpur dham.

Hariprakashswami

Kubernagar

hariprakash

katha

swaminarayanchannel

swaminarayan

channel

bhagavtkatha

shreemad

bhagavtyhanumnaji

salangpurhanumnajilivedarshan

livedarshan

salangpur

vadtaldham

vadtal

vadtallivedarshan

vadtalkatha

harib

prakash

dasji

daskatha

gyanswami

bhagvan

hanuman

dada

hanumancharita

sundarkandkatha

dhunkirtan

kirtandhun

bhajan

haribhajan

swaminarayandhun

swaminarayankirtan

nityniyam

sardharkatha

gurukulparivar

gurukulparivarkatha

suratguruukul