Yolumuz uğradı mah-i güzele güzel için güzel bakmak güzeldir güzelin buyruğu emri üzere güzel ile yola gitmek güzeldir hal böyle böyle halim arzeyle var şaha söyle beni etti mecnun kend'oldu leyla mecnun leylasını bulmadı dostum varıp divanına durmadı dostum güzel ağlar güzel güler nazınan güzel çalar güzel söyler sazınan güzel doğar güzel bahar yazınan baharda açılan güller güzeldir hal böyle böyle halim arzeyle var şaha söyle beni etti mecnun kend'oldu leyla mecnun leylasını bulmadı dostum varıp divanına durmadı dostum güzel giyer güzel şalı abayı güzel gezer güzel eli obayı güzel doğar güzel muharrem ayı güzel için matem tutmak güzeldir hal böyle böyle halim arzeyle var şaha söyle beni etti mecnun kend' oldu leyla mecnun leylasını bulmadı dostum varıp divanına durmadı dostum